Shop miễn thuế nhà ga số 1 sân bay quốc tế Kansai

Áp dụng cho: các cửa hàng miễn thuế tại sân bay quốc tế Kansai nhà ga số 1
Cannnot apply discount at KIX DUTY FREE CENTRAL

VUI LÒNG IN HOẶC TRÌNH BÀY THẺ QUÀ TẶNG NÀY QUA ĐIỆN THOẠI

Notice Chú ý

  1. Phiếu ưu đãi phải được trình bày tại thời điểm mua.
  2. Điều khoản và điều kiện có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
  3. Phiếu ưu đãi không thể được sử dụng cùng với các chương trình khuyến mãi hoặc giảm giá khác.
  4. Có thể có thay đổi trong danh sách các sản phẩm trong các cửa hàng khác nhau.
  5. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với nhân viên của chúng tôi.

COUPON CODE : 7999-0002

KIX DUTY FREE Main shop North KIX DUTY FREE Main shop North KIX DUTY FREE Main shop North

CỬA HÀNG MIỄN THUẾ KIX Cửa hàng chính phía Bắc
Mở cửa quanh năm

Cửa hàng miễn thuế lớn nhất khu vực phía Bắc sân bay

[ Danh mục hàng hóa ]

MỸ PHẨM/ THUỐC LÁ/ RƯỢU BIA/ THỰC PHẨM/ VẬT DỤNG KHÁC

KIX DUTY FREE Main shop South KIX DUTY FREE Main shop South KIX DUTY FREE Main shop South

CỬA HÀNG MIỄN THUẾ KIX Cửa hàng chính phía Nam
Mở cửa quanh năm

Cửa hàng miễn thuế lớn nhất khu vực phía Nam sân bay

[ Danh mục hàng hóa ]

MỸ PHẨM/ THUỐC LÁ/ RƯỢU BIA/ THỰC PHẨM/ VẬT DỤNG KHÁC

Duty Free Shop Les Cosme Duty Free Shop Les Cosme Duty Free Shop Les Cosme

CỬA HÀNG MIỄN THUẾ Les Cosme
Mở cửa quanh năm

Một cửa hàng chuyên nước hoa và mỹ phẩm thương hiệu trong nước và quốc tế.

[ Danh mục hàng hóa ]

MỸ PHẨM/ NƯỚC HOA

アクセスマップ

Access Map Access Map

Notice Chú ý

  1. Phiếu ưu đãi phải được trình bày tại thời điểm mua.
  2. Điều khoản và điều kiện có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
  3. Phiếu ưu đãi không thể được sử dụng cùng với các chương trình khuyến mãi hoặc giảm giá khác.
  4. Có thể có thay đổi trong danh sách các sản phẩm trong các cửa hàng khác nhau.
  5. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với nhân viên của chúng tôi.

Website chính thức : https://www.kixdutyfree.jp/en/
QR code

Website chính thức : https://www.kixdutyfree.jp/en/

Bản quyền (C) Bán lẻ & Dịch vụ tại Sân bay Kansai Tất cả các quyền