สนามบินนานาชาติ คันไซ อาคาร1 ร้านสินค้าปลอดภาษี

ใช้คูปองร้านค้า:สนามบินนานาชาติ คันไซ อาคาร1 ร้านสินค้าปลอดภาษี

โปรดแสดงหน้าจอ (สามารถบันทึกไว้)

ต้องการได้รับพิเศษเพียงแค่บันทึกและแสดงที่ด้านหน้าของพนักงาน

คำแนะนำ

  1. กรุณาแสดงคูปองนี้ต่อเคาน์เตอร์ก่อนจ่ายเงิน
  2. สิทธิพิเศษนี้อาจยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ห้ามใช้ร่วมกับคู่ปองอื่น ๆ พร้อมกัน
  4. ชนิดสินค้าที่จำหน่ายในร้ายต่าง ๆ มีแตกต่างกันเล็กน้อย
  5. สำหรับรายละเอียดกรุณาสอบถามพนักงานร้านค้า

COUPON CODE : 4090-0002

KIX DUTY FREE Main shop North KIX DUTY FREE Main shop North KIX DUTY FREE Main shop North

KIX DUTY FREE ร้านเหนือในอาคารหลัก
เปิดตลอดปี

ร้านขายสินค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในเขตภาคเหนือ

[ หมวดหมู่ ]

เครื่องสำอาง / บุหรี่ / สุรา / ของชำ / อาหาร

KIX DUTY FREE Main shop South KIX DUTY FREE Main shop South KIX DUTY FREE Main shop South

KIX DUTY FREE ร้านใต้ในอาคารหลัก
เปิดตลอดปี

ร้านขายสินค้าปลอดภาษีรายใหญ่ที่สุดในเขตภาคใต้

[ หมวดหมู่ ]

เครื่องสำอาง / บุหรี่ / สุรา / ของชำ / อาหาร

Duty Free Shop Les Cosme Duty Free Shop Les Cosme Duty Free Shop Les Cosme

Duty Free Shop Les Cosme
เปิดตลอดปี

ร้านเครื่องสำอางและน้ำหอมที่จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

[ หมวดหมู่ ]

เครื่องสำอาง / น้ำหอม

แผนที่

Access Map Access Map

คำแนะนำ

  1. กรุณาแสดงคูปองนี้ต่อเคาน์เตอร์ก่อนจ่ายเงิน
  2. สิทธิพิเศษนี้อาจยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ห้ามใช้ร่วมกับคู่ปองอื่น ๆ พร้อมกัน
  4. ชนิดสินค้าที่จำหน่ายในร้ายต่าง ๆ มีแตกต่างกันเล็กน้อย
  5. สำหรับรายละเอียดกรุณาสอบถามพนักงานร้านค้า

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ (ภาษาอังกฤษ) : https://www.kixdutyfree.jp/en/
QR code

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ (ภาษาอังกฤษ) : https://www.kixdutyfree.jp/en/

Copyright (C) KANSAI AIRPORT AGENCY CO., LTD All Rights Reserved.